K-SYSTEMET – UNGDOMMENES HUSKIRKERPå Fredheim ønsker vi at ungdommene skal ha muligheten til å dele trosliv og vokse i mindre og nære fellesskap. K´ene er aldersfordelte huskirker for ungdommer hvor man har det gøy, leker, spiser,  treffer venner og deler tro og liv sammen.

  • PRE-K – 7./8. klasse: Møtes tredjehver søndag kl 19.00-20.30. Ledet av Brit Ragnhild Gaukås og Hilde Joy Vestøl. Se oppdatert info på Facebook: Barnekirka Fredheim Arena
  • K1 – 9. klasse:  Er konfirmantåret  (se egen side under UNGDOM).
  • K2 – 10. klasse: Møtes onsdager i oddetallsuker 19:30-21:30. Ledet av Astrid Gard, Vegard Berekvam, Monica og Olav Fidjeland.
  • K3 – 1. VGS: Møtes onsdager i oddetallsuker 19:30-21:30. Ledet av Simon og Hanna Syvertsen, David og Elisabeth Kvindesland.
  • K4 – 2. VGS: Møtes onsdager i oddetallsuker 19:30-21:30. Ledet av Henrik og Astrid Gard