2025_overlayEN ARENA FOR


HJEMMET

Forsamlingen vil sørge for at vi har et bevisst og planmessig opplegg for å forme Jesus etterfølgere. Med hjemmet som hovedbase vil vi prioritere det som hjelper foreldre til å være bevisste trosformidlere overfor sine barn. I vårt felles hjem på bedehuset, vil vi samles til kreative og trosstyrkende fellessamlinger hvor relasjonen til Gud og andre mennesker står i sentrum.

BYEN

Vår «hjertebank» og vår eiendom skal utvikles til å bli et ressurssenter som gir hjelp til livsmestring for mennesker i byen vår. Vi vil være aktive i det felleskristne arbeidet, og ta initiativ til møtepunkt mellom byens menigheter.

LANDET

Gjennom å dele våre ressurser, vil vi være med å fornye bedehusarbeidet. Gjennom vår kontakt med organisasjonen Awana, vil vi medvirke til økt kvalitet i arbeidet blant barn og unge.

NASJONENE

Misjonsoppdraget gjelder oss alle, og derfor vil vi være med å sende ut misjonærer til folkeslagene. Gjennom kontakt med andre misjonsorganisasjoner vil vi gi rause økonomiske bidrag til å nå ut med Evangeliet.

Fredheim5-blackwhite

MÅL


100%
økt deltakelse i storsamlingene
80%
I Huskirker
3
replantende og nye menigheter