Valg

Valg

Opplever du Jesus som en hjørnestein i livet?
Vil du si at forholdet ditt til Jesus påvirker mange av de valgene du tar i hverdagen? Eller opplever du at forholdet ikke har særlig stor betydning for utfallet av ulike små valg i løpet av dagen.


Recent Sermons

Legg igjen en kommentar