MERCY TRAINING CENTERHistorien om Mercy Training Charitable Association begynner med ei dame som ville gjøre en forskjell i byen sin.

Wossene fra byen Awasa i Etiopia så hvordan unge jenter i hennes egen hjemby ble tvunget til et liv i prostitusjon for å tjene nok penger til å overleve. Prostituerte jenter er spesielt utsatt for HIV/Aids som er et stort problem i hele Etiopia forøvrig.

I 2003 startet Wossene Mercy Training Charitable Association – et tilbud til såkalte «bar girls» der de kan få en frisørutdannelse. Wossene er selv frisør og frisørutdannelsen har vist seg å være en effektiv måte å få jentene bort fra barene der prostitusjonen ofte skjules. I Etiopia er det mer en 40 millioner damehoder som skal flettes og klippes. Behovet for frisører er derfor stort i en kultur der hårfrisyrer betyr mye for utseende. Ved å gi dem opplæring i et yrke, samtidig som de får utbetalt ukepenger har mange jenter funnet veien til et verdig, og mye bedre liv.  Noen jenter har også fortsatt sin utdannelse som jurister, lærere eller annet yrke etter endt læretid som frisør. I tillegg til et yrke/utdannelse får alle jentene tilbud om ukentlig bibelundervisning i regi av den lutherske kirken Mekane Yesus. Flere av jentene har etterhvert blitt kristne og deltar aktivt i menigheten.


I 2009 ble Mercy Training Center Norway etablert som en et bindeledd mellom givere i Norge og prosjektet i Etiopia. Vårt formål er å bistå styret i Mercy Training Charitable Association med økonomisk og moralsk støtte, samt å informere givere i Norge om hva som skjer med prosjektet.

De siste årene har styrene i Etiopia og Norge arbeidet hardt med å finne nye lokaler til skolen samt å utvikle skolen til å bli økonomisk selvstendig. Dette arbeidet har vist seg å være meget vanskelig av flere ulike grunner. Derfor vil skolen fortsatt være avhengige av gavmilde givere i Norge også i tiden fremover.

Hvert år starter, og gjennomfører nærmere 50 jenter frisørutdannelsen hos Mercy Training Charitable Association i Awasa. Som giver er du med på å dekke de løpende månedlige utgiftene som Mercy Training Charitable Association har i forbindelse med frisørutdannelsen. På den måten er du med og sikrer at jentene på skolen får muligheten til å finne veien til et verdig, og mye bedre liv.


MTC på FacebookMTC på Instagram
Fredheim Arenas misjonsprosjekter:

Se flere av Fredheim Arenas misjonsprosjekter