BLI MEDLEM
På Fredheim utgjør medlemmene, ved årsmøtet, forsamlingens høyeste organ i alt som angår forsamlingens liv og virke.
Derfor er det naturlig at det er en del forutsetninger for å bli medlem, og gjennom det kunne være med å lede forsamlingen.

 

De grunnleggende forutsetningene for medlemskap er som følger:

 • Personer som er døpt og som har fylt 15 år kan søke om medlemskap i forsamlingen.
 • Medlemskap forutsetter en personlig kristen bekjennelse, og at en med det erkjenner Jesus Kristus som sin Frelser og Herre.
 • Medlemskap forutsetter betaling av fastsatt kontigent.
 • Nye medlemmer tas opp etter personlig samtale og er forpliktet på forsamlingens visjon.
 • Det forventes at medlemmer innretter sitt liv etter Guds ord og de verdier som preger forsamlingen.

Meld interesse


  Navn *

  Epost *

  Telefon *
  [recaptcha]