KONFIRMANTEr du klar for et kjekt konf.år? Det er vi!

Hvert år tar vi imot ca 35 konfirmanter.

Gjennom året har vi undervisning som skal gi en grunnleggende innføring i den kristne tro. Vi tar utgangspunkt i Alpha og sper på med flere aktuelle tema som vi ønsker å undervise ungdommene i.

Vi møtes annenhver onsdag fra kl 17.30 -19.00. På samlingene har vi lek, undervisning, grupper og noe å bite i. I gruppene er det rom for undring og vi kan dele tvil og tro.

I september drar vi på Bli kjent-tur – ei helg med teambuilding og masse gøy! Senere på høsten har vi Blåtur og julefest. Etter jul kan de som vil delta på ImPuls, og i løpet av våren drar vi til London sammen. I tillegg har vi sosialkvelder og konfirmant- og foreldrefest.

Vi har konfirmasjonsgudstjenester i starten av mai. Etter konfirmantåret gir vi tilbud om å fortsette i K2 (konfirmasjonsår 2) – et opplegg med undervisning og grupper, lek og fellesskap. Dette skjer på onsdager kl 19.30-21.30. Mange av konfirmantene knytter nye og gode vennskap og blir en del av ungdomsmiljøet på Fredheim Arena i etterkant av konfirmantåret.

Konfirmantkullet 23/24 er dessverre fullt.

Konfirmasjonsgudstjeneste for 23/24 kullet blir 04 mai kl 11.00 og 13.00.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål som ikke besvares ovenfor!
anne.lene.otteroen@fredheimarena.no