Kambodsja: Awana Go
Kambodsja: Awana GoBarnas misjonsprosjekt: Awana Go, Kambodsja.

Visjon: Awanas visjon er at barn og unge skal kjenne, elske og tjene Jesus gjennom hele livet. Vi ønsker at barna tidlig skal få lære om misjon og selv være med å gi kollekt.

Hva? Dette er barnas eget misjonsprosjekt. Vi skal årlig samle inn 60 000 til Awanas arbeid i Kambodsja. Kambodsja er et av Asias fattigste land. Hoved religionen er buddhisme. Kun 0,5% av dem som bor der regner seg som kristne. Det bor rundt 5 millioner barn under 15 år i landet. Awana startet arbeid i Kambodsja i 2016, omtrent samtidig som vi startet opp med Awana i Norge. Det er nå registret over 13.000 barn og mer enn 300 Awana-klubber i Kambodsja. Både antall klubber og antall barn i klubbene vokser.

Hvorfor? Awana Go utfordrer barna på Fredheim til å være med i tjenesten med å dele Jesus med andre barn. Med dette prosjektet ønsker vi å skape misjonsengasjement og giverglede hos barna. Vi tror at barna gjennom dette prosjektet både kan få kunnskaper om barn og Awana i Kambodsja. De vil få en forståelse for at også de kan bidra og er viktige for at barn både i Norge og andre land skal få bli kjent med Jesus.

«La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem» Mark 10.14

«…Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner…..Det står jo skrevet: Hvor vakre de er, føttene til dem som bringer godt budskap» Rom 10.14-15

Hvordan kan barna få kjenne på engasjement:

  • Gi litt av ukelønn
  • Få oppgaver og «småjobber» tilpasset alder som en får som gis til Kambodsja
  • Tegne eller lage ting som kan selges til venner og familie
  • Misjonsløp, Leseaksjon, Lage basar. Selge saft og boller/kake eller gamle leker
  • Les for dem og fortell dem om barn i Kambodsja og andre deler av verden.

Linker:

  • https://www.awana.org/country/cambodia
  • https://www.facebook.com/AWANA-Cambodia-474618109591617/?ref=page_internal
  • https://www.fn.no/Land/kambodsja