GLADSANGBarnekoret «Gladsang» er for barn fra 5 år og oppover.

Vi møtes hver tirsdag fra 17.-17.45 i rund sal til sang og moro!

Ta gjerne med matpakke, så kan vi spise kveldsmat sammen etter øvelsen. Det serveres kaffe til de voksne.

Dirigent: Henriette Kirketeig, 975 23 087, henriettekir@gmail.com