Kambodsja: Barne- og familiearbeidFamilieleir

Visjon: Utruste familier til å leve nær Gud og nær hverandre.

Hva? Prosjekt familieleir er et Normisjons-prosjekt, som helt og fullt finansieres av Fredheim Arena. Det handler om å la kambodsjanske familier delta på en tre-dagers leir, for å oppleve fellesskap på tvers av generasjonene. Familiene er sammen på familiesamlinger og familieaktiviteter, men har også undervisning hver for seg. Temaene som undervises handler om å bygge sterke og sunne kristne familier. På denne måten håper en også at samfunnet skal bli sterkere. All undervisning er bygget på bibelske prinsipper om familien. Mange av deltakerne er pastorfamilier, som kan ta med seg undervisningen hjem til sin menighet og landsby. Så langt i  prosjektperioden har antallet deltakere på leir økt fra 145 til 300. Dette tallet inkluderer også studenter, som har vært med som stab på barnegruppene.

Hvorfor? Hele samfunnet i Kambodsja er i oppbygging etter Pol Pot-regimet på 1970-tallet, der det var uttalt politikk at familiene skulle oppløses. Etter denne tiden finnes det mye mistillit, også innad i familiene. Bare Gud kan reparere dette.

Jesaja 58.12 sier: ”Dine gamle ruiner skal bygges opp igjen, du skal gjenreise grunnmurer fra eldgamle slekter. Du skal kalles den som murer igjen revner, den som setter i stand veier så folk kan bo der.”