ENESTÅENDE VOKSNETilbudet «enestående voksne» er et tilbud for personer som bor alene, og opplegget tilpasses i hovedsak aldersgruppen 30-50 år.

Primært blir samlingene lagt til lørdag kveld.

Dette er et tilbud vi har ca. annenhver mnd., utover de vanlig møte punktene i menighetene som gudstjenester etc. Møtepunktet legges ut på Fredheim Arena sin kalender, og facebook feed når det nærmer seg.

Dersom du ønsker å vite mer, så tar du kontakt med Dagny Frøyland.