DIAKONI
Hjertebanken


Hjertebanken er en «nettbank», som har som oppgave å administrere, formidle hjelpebehov og hjelpe potensielle hjelpere til å utføre omsorg i Sandnes, og i menigheten. Vi ønsker å fremstå som et bankende hjerte i og for byen vår, med Jesu hjerte som forbilde. Hjertebanken er et initativ fra Fredheim Arena, som også har spredt seg til flere steder i landet.

For mer info, innskudd eller uttak besøk Hjertebankens nettsider:

Hjertebanken