DIAKONI
Hjertebanken


Hjertebanken er en «nettbank», som har som oppgave å administrere, formidle hjelpebehov og hjelpe potensielle hjelpere til å utføre omsorg i Sandnes, og i menigheten. Vi ønsker å fremstå som et bankende hjerte i og for byen vår, med Jesu hjerte som forbilde. Hjertebanken er et initativ fra Fredheim Arena, som også har spredt seg til flere steder i landet.

For mer info, innskudd eller uttak besøk Hjertebankens nettsider:

Hjertebanken

Somaheimen


Siden januar 2013 har vi laget og spist lunsj med beboere på akutten på Somaheimen hver tirsdag.
Somaheimen ligger like nedenfor Fredheim Arena og er et botilbud for mennesker som er rusmiddelavhengige.
Vi har lenge har hatt ett ønske om å få lov til å bety mer for naboene våre, og var derfor glade over å få til en avtale med Somaheimen om lov til å lage til lunsj for en av avdelingene. Dette tilbudet drives av frivillige i menigheten.