DIAKONI OG EVANGELISERING I UKRAINA«Bær det gode budskapet ut»

Denne overskrift passer godt på hva vår kontaktperson i Ukraina brenner for. Han heter Vladimir og bor i byen Tjernigov, denne ligger noen mil øst for Tjernobyl hvor den store atomulykken skjedde i 1986.

Denne ulykken preger ennå menneskenes liv med sykdom og nedsatt imunforsvar.

Vladimir er en evangelist og driver diakonalt arbeid spesielt ute i landsbyen hvor nøden er stor, og hvor det finnes lite kristent arbeid

I hovedsak er det støtte fra vår forsamling og karatreff som gjør det mulig for Vladimir å drive dette arbeidet.

Vladimir har et stort hjerte for barna. Menigheten i byen, hvor også Vladimir er med, arrangerer hver sommer barneleirer for barn og her er han aktivt med. Utenom dette gjennomfører han flere barneleirer rundt i landsbyene. Han har av og til også fått lov til å forkynne på noen skoler.

Gjennom hans forkynnelse har barn fått høre evangeliet for første gang. Bedehuset i landsbyen står sentralt i arbeidet. Tidligere bestod dette bedehuset av kun noen få eldre, og pastoren var 80 år gammel. Men før sin død fikk pastoren oppleve at menigheten vokste. Vladimir engasjerte seg her og det drives nå søndagdsskole og flere unge familier er engasjert.

Av tjenester Vladimir utfører i landsbyene kan nevnes:

  • Evangelisering og forkynnelse, opplæring,
  • Gi åndelig trøst til eldre som bor avsides,
  • Sykebesøk, skaffe medisiner, drive transport til og fra landsbyene for de som trenger det.

Men mer og mer nødvendigt har det blitt å skaffe mat ut til landsbyene. Klær og sko er også mangelvare nå jeg har prøvd å skaffe noe av dette, pent brukt.

Vladimir og konen sliter mye med sykdom, og han har hatt to hjerneslag, så de trenger vår forbønn. Det ser ut for at så lenge han klarer å hente krefter ut av et plaget legeme har han som mål å nå nye mennesker med budskapet om Jesus Kristus.
Fredheim Arenas misjonsprosjekter:

Se flere av Fredheim Arenas misjonsprosjekter