BØNN OG FORBØNNFredheim Arena er en del av bedehusbevegelsen og da er det naturlig at vi har fokus på og skaper rom for bønn.

Bønnearbeidet på Fredheim består av forskjellige bønnemøter, tid for stillhet – Rasteplass og forbønn.

I løpet av høsten 2022/våren 2023 skal vi sette i stand et kapell på Fredheim Arena. Da vil det bli rom for flere bønnesamlinger, lovsangssamlinger, tider for stillhet, tidebønner og åpent kapell for de som bare vil komme og være alene eller i mindre grupper.

Bønnemøter:

Når vi samles til bønnemøter er det stor frihet til å be eller bare være i stillhet. Bønnen som bes kan godt være korte bønner. Når bønnene er preget av takk og tilbedelse skapes det en letthet i bønnen. Vi ønsker at gleden og takken får prege bønnesamlingene. (Fil.4,4-7)

Tirsdag, onsdag og torsdag kl.06.30-07.30: Morgenbønnemøter

Vi ber for det som opptar oss, hverandre, menigheten, byen vår og verdenssituasjonen.

Tirsdag kl.18.30-19.30: Bønnemøte for forfulgte kristne

Andre tirsdagen i måneden er det bønnemøte for forfulgte kristne. Her vil du også få informasjon om situasjonen til kristne i andre deler av verden.

Onsdag kl.10.30-12.00: Bønnemøte

Vi ber for menigheten, de som sliter med sykdom og smerte som har meldt inn bønnebehov, for byen vår, det som opptar oss og hverandre.

Søndag kl.10.30-10.50: Bønn før gudstjenesten

Vi ber for barnekirka, gudstjenesten og det de som kommer har med seg av behov og takk.

Rasteplass:

Onsdager i oddetallsuker kl.20.00-21.00

Vi ønsker å legge til rette for at flere skal kunne finne tid og sin måte å leve i relasjon med Gud. Vi ønsker å skape et rom hvor du kan komme og koble seg på og få påfyll for ånd og sjel i møte med Gud. En åndelig rasteplass. Vi tror at når vi kommer for å møte Gud, kommer Han oss i møte. Han lengter etter å ha tid med hver og en av oss. “Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere.” (Jak 4.8)

Ei som er ofte på Rasteplass sier:

For meg er Rasteplass blitt en viktig del av livet. Det er en time jeg velger å stille inn min «kanal» på Gud og hva han ønsker å vise meg. Jeg får komme, sitte ned sammen med andre, lytte til musikk og bare være. Etter en time kan jeg få dele om jeg vil, lytte til hva andre vil dele eller gå rett hjem, alt etter hva som passer meg.

Et sted for å roe ned, samle krefter og sette fokus på livet med Gud.

Og det er plass til enda flere i stua på Fredheim!

Forbedertjenesten:

Vi ønsker å være tilgjengelig for å be for hverandre. I slutten av gudstjenestene våre åpner vi opp for at de som ønsker og har behov kan få forbønn. Det skjer inne i amfiet, framme, oftest på venstre side. Ønsker du å treffe noen og bli bedt for er det bare å ta kontakt så avtaler vi tid og sted.

Ei gruppe på rundt 20 forbedere som ber for forbønnbehov som kommer inn. Bønnebehovet vil bli bedt for 14 dager. Hvis ikke annet er avtalt, blir bønnebehovene anonymisert.

Vi har også ei gruppe som ber for alle medlemmene på Fredheim Arena. De har fordelt dagene mellom seg slik at alle medlemmene blir bedt for hver dag.

Ønsker du forbønn eller ønsker du å bli en del av bønnetjenesten på Fredheim kan du sende en sms/mail til leder av forbedertjenesten, Anne Wenche Hellem, 481 21 242, anne.wenche.hellem@fredheimarena.no