Awana Barnekirka er søndagsskoletilbudet vårt. August 2016 tok vi som første norskspråkelige menighet i bruk opplegget fra den internasjonale organisasjonen Awana inn mot alderen 0-18, og har selv stått i spissen for oversettelsesarbeidet knyttet til dette. Parrallelt med gudstjenestene våre kjører vi opplegg fra 2-12  år.

Grunnen til at vi kjører opplegget fra Awana er fordi vi opplever det tilbyr noe unikt både når det kommer til bibelopplæring, at ungene skal bli sett, at foreldrene selv må være med i barnas trosopplæring, og ikke minst en relasjonell tilnærming med massevis av lek.


BARNEKIRKA

0-3 år

Puggles er for barn fra 0-3 år, med hovedfokus på 2-3-åringene. Vi leker og synger, og har både samling, hoppeslott og hobbyaktiviteter. Undervisningen fokuserer på sentrale sannheter som at «Gud har skapt meg» og at «Gud elsker meg». Det brukes bildekort i samlingene, og slike bildekort – i mindre utgave – får barna med seg hjem slik at dere kan snakke om temaene der også.

Puggles holder til i rund sal til høyre for foajeen. Foreldre eller en annen voksen er sammen med barna på Puggles-samlingen.

4-5 år

På Cubbies starter vi med frilek. Deretter har vi samling med sang, andakt og dukketeater. Så går vi gymsalen og har forskjellige leker tilpasset aldersgruppen. Deretter er vi klare for smågrupper. Denne tiden blir vi bedre kjent med hverandre, øver oss på å snakke i gruppen og har enkle hobbyoppgaver.

Alle barna får en egen bok som de har med seg hjem og kan lese sammen med familien. Her er det fortellinger om Teddy og Thomas på eplegården. Det er også korte bibelvers de kan øve på. Barna tar med seg bøkene på søndagene og får et klistremerke i boka.

1.–4. klasse

På Sparks er det full trøkk med lovsang, bønn, undervisning og konkurranse i begynnelsen. Vi lærer viktige bibelhistorier og ser hvordan ulike personer i Bibelen ble brukt av Gud. Målet er at barna skal få dypere kjennskap til og vennskap med Jesus Kristus. Etter samlingen deler vi oss i smågrupper etter hvilken klasse barna går i. Her har vi fokus på relasjonsbygging. Vi har ofte hobbyaktiviteter som går på dagens tema. Vi avslutter med lek i gymsalen, der barna deles i lag. Vi har fokus på trygghet, samarbeid og moro.

Alle barna får sin egen håndbok, med bibelbiografier, som de kan bruke både på Sparks og hjemme.

5.–8. klasse

T&T står for Tro & Trening. Tweensa møter i stua før de går ned til lek og moro i gymsalen. Deretter er det samling med videosnutter, konkurranser og undervisning. Undervisningen for 5.-8. klasse er temabasert og tar opp viktige sannheter fra Bibelen og hvordan troen kan påvirke hverdagen. Vi deler i gutte- og jentegrupper. Her jobber vi med å skape flere og tettere relasjoner i tweensgjengen gjennom bli kjent-leker og spørsmålskort.

Tweensa får utdelt hver sin håndbok som de kan bruke både på samlingene og hjemme. I disse bøkene er det tegneserier, samtalespørsmål og bibelvers dere kan slå opp sammen.
Barnas misjonsprosjekt: Awana Go, Kambodsja.


Hei!

Sparky her. Jeg har vært ute på en lang, lang tur.  Jeg reiste med 3 fly og var på reise i over et døgn før jeg var framme. Helt til Kambodsja reiste jeg. Du har kanskje ikke hørt om Kambodsja før, men landet ligger i Asia, og grenser til Laos, Thailand og Vietnam. På kartet her er landet grønt. I Kambodsja bor det ca 5 millioner barn under 15 år. Mange er fattige, og de mange har heller ikke fått høre om Jesus. De fleste er buddhister (97,9%), bare 0,5% av de som bor i Kambodsja tror på Jesus.

Men vet dere noe? Har dere hørt at vi i barnekirka har et eget misjonsprosjekt?

-Ja, vet dere forresten hva misjon er? Misjon er å gjøre slik at barn og voksne får høre om Jesus. Nå har vi i Barnekirka fått vårt eget misjonsprosjekt, så gøy! Vi skal være med å hjelpe slik at andre barn får høre om Jesus!  Husker dere at jeg fortalte at jeg var i Kambodsja i sommer. Da var jeg jammen meg på en misjonsreise. Jeg fikk besøke en Awana-klubb i hovedstaden der, Phnom Penh.

Jeg fikk være med barna i denne klubben å høre om Jesus, men jeg forstod ikke så fryktelig mye for han som underviste snakka et helt annet språk enn meg. Khmer heter det. Jeg fikk være med å dele ut barnebibler på Khmer, fargestifter og bokmerker som vi i Barnekirka har laget. Etterpå lekte jeg med barna, akkurat slik vi gjør i barnekirka her på Fredheim også.

Det som er så gøy er at vi i barnekirka skal få være med å samle inn penger til slike klubber i Kambodsja. Når vi samler inn penger kan de starte og drive flere slike Awana-klubber, og flere barn der kan bli kjent med Jesus. Prosjektet vårt heter Awana Go, Kambodsja. Jeg håper dere vil hjelpe meg med det! 😊

På barnekirka har vi en sparegris som dere kan putte penger på. Dere kan også få mor eller far til å vipse litt penger til barna i Kambodsja. Kanskje dere kan gjøre noen små jobber hjemme og tjene litt penger som dere gir til prosjektet. Om høsten skal vi ha misjonsmarked og da skal pengene vi samler inn gå til Kambodsja. Det er mange ting vi kan gjøre for å samle inn penger. Noen synes det er gøy å lage basar hjemme for å samle inn penger. Andre liker å lage noe en tegning, et maleri som de kan selge til familien sin. Kanskje du liker å lage kiosk. Der kan du selge muffins, boller eller leker du ikke bruker lengre.  Det finnes mange gode ideer for å samle inn penger, kanskje har du en enda bedre selv! Bare husk at det er viktig at du sjekker med mor og far om det er greit før du setter i gang.


Lær mer om KambodsjaLær mer om Kambodsja (engelsk)Følg Awana Cambodia på Facebook (engelsk)