Awana Barnekirka er søndagsskoletilbudet vårt. August 2016 tok vi som første norskspråkelige menighet i bruk opplegget fra den internasjonale organisasjonen Awana inn mot alderen 0-18, og har selv stått i spissen for oversettelsesarbeidet knyttet til dette. Parrallelt med gudstjenestene våre kjører vi opplegg fra 2-12  år.

Grunnen til at vi kjører opplegget fra Awana er fordi vi opplever det tilbyr noe unikt både når det kommer til bibelopplæring, at ungene skal bli sett, at foreldrene selv må være med i barnas trosopplæring, og ikke minst en relasjonell tilnærming med massevis av lek.

0-3 år

Puggles er et nytt tilbud for barn fra 0-3 år, med hovedfokus på 2-3-åringene. Det blir musikk, undervisning, lek og hobbyaktiviteter.

Puggles starter opp 25. august 2019 og holder til i rundesalen til høyre i foajeen.

4-5 år

Cubbies er en samling i barnekirken for barn på 4-5 år.

Vi starter med dukketeater og andakt, der vi følger Awana Cubbies-opplegget.

Etterpå går vi gymsalen og har forskjellige leker tilpasset aldersgruppen.

Når vi er ferdige i gymsalen setter vi oss i smågrupper delt etter alderen. Denne tiden bruker vi på å bli kjent med hverandre, bli trygge på å snakke i gruppen og gå litt igjennom det barna har lest i boken hjemme i forkant. Alle barna får en egen bok som de har med seg hjem og kan lese sammen med familien. Samme bok skal barna ha med seg til barnekirken slik at de kan få klistre på et klistremerke under smågruppetiden.

1.–4. klasse

Vi feirer gudstjeneste sammen med ungene. Vi lærer om mennesker og hendelser i Bibelen for gjennom det å bygge et fundament av visdom for dypere kjennskap og vennskap til Jesus Kristus. Vår gudstjeneste består av undervisning, smågrupper og lek og konkurranser. Stikkord er Bibel og relasjon, samtidig som vi har det kjekt sammen. Alle barna får sin egen bok som de både bruker på søndagen i barnekirken og de tar den med seg hjem der de kan lese i den med familien.

5.–7. klasse

I T&T (Tro og Trening) blir 5.–7. klassinger introdusert for kristne sannheter, og hvordan de kan implementere disse i sitt dagligliv. Vi jobber med å skape flere og tettere relasjoner med tweensgjengen gjennom lek og moro, undervising og smågrupper. Tweensa får utdelt hver sin bok som de har med seg både på samlingen og bruker hjemme. I disse bøkene er det bibelfortellinger, tegneserier, oppgaver og bibelvers man kan lære seg utenat. På samlingene er det undervisning som forsterker det man har lest hjemme, og etterpå deles de inn i smågrupper der man snakker om undervisningen, bibelversene og livet generelt. Har man ikke lest i boken hjemme, går det fint å være med på gruppene likevel.