ÅPNE DØRERFredheim Arena støtter arbeidet blant forfulgte kristne gjennom Åpne Dører. 

Åpne Dørers arbeid fokuserer på høyrisiko-områder i verden hvor kristne opplever forfølgelse og undertrykkelse for sin kristne tro. Gjennom egne nettverk og i samarbeid med lokale menigheter og kontakter distribuerer Åpne Dører Bibler og undervisningsmateriell for barn og voksne. Teologisk undervisning og opplæring til prester, pastorer og evangelister, samt seminarer om disippelskap, familieliv og om å holde stand under forfølgelse er også en sentral del av arbeidet. Åpne Dører gir i tillegg til dette hjelp til yrkesopplæring, lese- og skriveundervisning, og har en rekke mikrokreditt-prosjekter. Nødhjelpsarbeid og traumebehandling blant kristne som er drevet på flukt er også en viktig del av Åpne Dørers arbeid.

I Norge arbeider Åpne Dører for å informere og engasjere menigheter og enkeltpersoner til å bli med og støtte forfulgte kristne gjennom bønnetjeneste, reisetjeneste og givertjeneste.

Åpne Dører retter en stor takk til Fredheim Arena for støtte og engasjement for forfulgte kristne.


Les mer om Åpne Dører