ANSATTERunar Landro

Hovedpastor | 50%

92 83 50 50
runar.landro@fredheimarena.no


Andreas Bjørntvedt

Pastor / Daglig leder | 100%

40 21 13 00
andreas.bjorntvedt@fredheimarena.no


Anne Lene Otterøen

Familiepastor 50%

95 11 62 71
anne.lene.otteroen@fredheimarena.no


Anne Marte Echholt Fossum

Barneleder | 60%

41 16 45 67
anne.marte.fossum@fredheimarena.no

Elisabeth Kvindesland

Ungdomsleder | 80%

988 22 292
elisabeth.kvindesland@fredheimarena.no

Anne Marie Tørresen

Kontorleder | 50% (+ 50% i Fredheim Kurs- og konferansesenter)

90 60 55 09
anne.marie.torressen@fredheimarena.no

Hilde Joy Vestøl

KREATIV BARNELEDER | 60%

977 05 150
hilde.joy.vestol@fredheimarena.no

Anne Wenche Hellem

Menighetsarbeider | 50%

48 12 12 42
anne.wenche.hellem@fredheimarena.no

Dag Reidmar Pettersen Jr.

Ungdomspastor | 100%

47 70 79 52
dag.reidmar.pettersen@fredheimarena.no


Våre verdier


Tydelig

Vår tro på Bibelen som Guds ord gjør at vi ønsker å være tydelige og direkte i vår forkynnelse og veiledning.

Raus

Som Jesus møtte mennesker med nåde, tilgivelse og omsorg, ønsker vi at forsamlingen skal preges av de samme holdningene.

Aktuell

Forsamlingen ønsker å finne en stil og form som kommuniserer med dagens mennesker. Vi vil være livsnære og gi hjelp og veiledning til å møte livet slik det er, her og nå.

Ekte

Vårt mål er et fellesskap hvor vi er ekte og sanne, hvor vi vedstår oss livet slik det er. Ingen av oss er perfekte mennesker, men vi kan og vil være ekte.