Korona-info

.

Med bakgrunn i økt smittespredning og myndighetenes anbefalinger avlyses stort sett alle arrangement i regi av Fredheim Arena fra 6. til og med 15. november.

Alle planlagte G1 og kveldsgudstjenester vil bli streamet direkte på Facebook  eller direkte via denne linken.
.
Når det gjelder de få arrangementene vi mener det er helt trygt å gjennomføre, vil vi gi direkte informasjon til de det gjelder.

KOMMENDE ARRANGEMENT


ALLE ARRANGEMENT