SANDNES GOSPELKORSandnes gospelkor er et kor med medlemmer fra 20 år og oppover.
Det er ca 60 medlemmer i alt og det øves annenhver torsdag på Fredheim Arena. Et kor som gir levende gospel i forsamlingen og i vår region.

Gospel (som betyr evangelium) blir godt preget innad i koret og ut til de vi synger for. Det sterke evangelium blir godt formidlet ut gjennom koret.

Styret i SGK består av:
Lotte Munkejord Sigurdsen = medlemskontakt og praktisk leder
Ove Tveit = økonomisk ansvarlig
Hanne Larsson = styremedlem
Magnar Eidsvåg = styre- og daglig leder

For spørsmål ta kontakt med leder, Magnar Eidsvåg
901 87 390 / magnar@lyse.net

Mer info på korets nettsider:

NETTSIDE