KONFIRMANTEr du klar for et kjekt konf.år? Det er vi!

Hvert år tar vi imot ca 35 konfirmanter.

Gjennom året har vi undervisning som skal gi en grunnleggende innføring i den kristne tro. Vi tar utgangspunkt i Alpha og sper på med flere aktuelle tema som vi ønsker å undervise ungdommene i.

Vi møtes annenhver onsdag fra kl 17.30 -19.00. På samlingene har vi lek, undervisning, grupper og noe å bite i. I gruppene er det rom for undring og vi kan dele tvil og tro.

I september drar vi på Bli kjent-tur – ei helg med teambuilding og masse gøy! Senere på høsten har vi Blåtur og julefest. Etter jul kan de som vil delta på ImPuls, og i løpet av våren drar vi til London sammen. I tillegg har vi sosialkvelder og konfirmant- og foreldrefest.

Vi har konfirmasjonsgudstjenester i starten av mai.Etter konfirmantåret gir vi tilbud om å fortsette i Awana Ung – et opplegg med undervisning og grupper, lek og fellesskap. Dette skjer på onsdager kl 19.00-21.00. Mange av konfirmantene knytter nye og gode vennskap og blir en del av ungdomsmiljøet på Fredheim Arena i etterkant av konfirmantåret.

For konfirmantåret 2021/2022 starter ordinært påmeldingen mandag 15.mars 2021.
Påmelding skjer på denne linken: https://forms.gle/axpx4Ad2hkhEqTn37
Dere får svar ang. plass 1. april. Dato for konfirmasjonsgudstjenester blir lørdag 7. mai 2022.

Evt. spørsmål kan sendes til Ann Kristin Sande,

ann.kristin.sande@fredheimarena.no