KONFIRMANTEr du klar for et kjekt konf.år? Det er vi!

Hvert år tar vi imot ca 35 konfirmanter.

Gjennom året har vi undervisning som skal gi en grunnleggende innføring i den kristne tro. Vi tar utgangspunkt i Alpha og sper på med flere aktuelle tema som vi ønsker å undervise ungdommene i.

Vi møtes annenhver onsdag fra kl 17.30 -19.00. På samlingene har vi lek, undervisning, grupper og noe å bite i. I gruppene er det rom for undring og vi kan dele tvil og tro.

I september drar vi på Bli kjent-tur – ei helg med teambuilding og masse gøy! Senere på høsten har vi Blåtur og julefest. Etter jul kan de som vil delta på ImPuls, og i løpet av våren drar vi til London sammen. I tillegg har vi sosialkvelder og konfirmant- og foreldrefest.

Vi har konfirmasjonsgudstjenester i starten av mai.Etter konfirmantåret gir vi tilbud om å fortsette i Awana Ung – et opplegg med undervisning og grupper, lek og fellesskap. Dette skjer på onsdager kl 19.00-21.00. Mange av konfirmantene knytter nye og gode vennskap og blir en del av ungdomsmiljøet på Fredheim Arena i etterkant av konfirmantåret.

Konfirmantkullet 2020/2021 er nå fullt.
For konfirmantåret 2021/2022 starter påmeldingen mandag 15.mars 2021.Link til søknadsskjema blir publisert når datoen nærmer seg. Dere får svar ang. plass 1. april. Dato for konfirmasjonsgudstjenester blir lørdag 7. mai 2022.

Evt. spørsmål kan sendes til Ann Kristin Sande,

ann.kristin.sande@fredheimarena.no