KONFIRMANTEr du klar for et kjekt konf.år? Det er vi!

Hvert år tar vi imot ca 35 konfirmanter.

Gjennom året har vi undervisning som skal gi en grunnleggende innføring i den kristne tro. Vi tar utgangspunkt i Alpha og sper på med flere aktuelle tema som vi ønsker å undervise ungdommene i.

Vi møtes annenhver onsdag fra kl 17.30 -19.00. På samlingene har vi lek, undervisning, grupper og noe å bite i. I gruppene er det rom for undring og vi kan dele tvil og tro.

I september drar vi på Bli kjent-tur – ei helg med teambuilding og masse gøy! Senere på høsten har vi Blåtur og julefest. Etter jul kan de som vil delta på ImPuls, og i løpet av våren drar vi til London sammen. I tillegg har vi sosialkvelder og konfirmant- og foreldrefest.

Vi har konfirmasjonsgudstjenester i starten av mai.

Etter konfirmantåret gir vi tilbud om å fortsette i Awana Ung – et opplegg med undervisning og grupper, lek og fellesskap. Dette skjer på onsdager kl 19.00-21.00. Mange av konfirmantene knytter nye og gode vennskap og blir en del av ungdomsmiljøet på Fredheim Arena i etterkant av konfirmantåret.

Konfirmantkullet 2019-2020 er nå fullt.

For konfirmantåret 2020/2021 starter påmeldingen mandag 16.mars 2020.

Medlemmer i forsamlingen kan sende sin påmelding innen mandag 9. mars 2020.

Påmelding sendes på mail til Ann Kristin Sande

ann.kristin.sande@fredheimarena.no