Awana Barnekirka er søndagsskoletilbudet vårt. August 2016 tok vi som første norskspråkelige menighet i bruk opplegget fra den internasjonale organisasjonen Awana inn mot alderen 0-18, og har selv stått i spissen for oversettelsesarbeidet knyttet til dette. Parrallelt med gudstjenestene våre kjører vi opplegg fra 2-12  år.

Grunnen til at vi kjører opplegget fra Awana er fordi vi opplever det tilbyr noe unikt både når det kommer til bibelopplæring, at ungene skal bli sett, at foreldrene selv må være med i barnas trosopplæring, og ikke minst en relasjonell tilnærming med massevis av lek.

0-3 år

Puggles er et nytt tilbud for barn fra 0-3 år, med hovedfokus på 2-3-åringene. Det blir musikk, undervisning, lek og hobbyaktiviteter.

Puggles starter opp 25. august 2019 og holder til i rundesalen til høyre i foajeen.

4-5 år

Cubbies er en samling i barnekirken for barn på 4-5 år.

Vi starter med dukketeater og andakt, der vi følger Awana Cubbies-opplegget.

Etterpå går vi gymsalen og har forskjellige leker tilpasset aldersgruppen.

Når vi er ferdige i gymsalen setter vi oss i smågrupper delt etter alderen. Denne tiden bruker vi på å bli kjent med hverandre, bli trygge på å snakke i gruppen og gå litt igjennom det barna har lest i boken hjemme i forkant. Alle barna får en egen bok som de har med seg hjem og kan lese sammen med familien. Samme bok skal barna ha med seg til barnekirken slik at de kan få klistre på et klistremerke under smågruppetiden.

1.–4. klasse

Vi feirer gudstjeneste sammen med ungene. Vi lærer om mennesker og hendelser i Bibelen for gjennom det å bygge et fundament av visdom for dypere kjennskap og vennskap til Jesus Kristus. Vår gudstjeneste består av undervisning, smågrupper og lek og konkurranser. Stikkord er Bibel og relasjon, samtidig som vi har det kjekt sammen. Alle barna får sin egen bok som de både bruker på søndagen i barnekirken og de tar den med seg hjem der de kan lese i den med familien.

5.–7. klasse

I T&T (Tro og Trening) blir 5.–7. klassinger introdusert for kristne sannheter, og hvordan de kan implementere disse i sitt dagligliv. Vi jobber med å skape flere og tettere relasjoner med tweensgjengen gjennom lek og moro, undervising og smågrupper. Tweensa får utdelt hver sin bok som de har med seg både på samlingen og bruker hjemme. I disse bøkene er det bibelfortellinger, tegneserier, oppgaver og bibelvers man kan lære seg utenat. På samlingene er det undervisning som forsterker det man har lest hjemme, og etterpå deles de inn i smågrupper der man snakker om undervisningen, bibelversene og livet generelt. Har man ikke lest i boken hjemme, går det fint å være med på gruppene likevel.Barnas misjonsprosjekt: Awana Go, Kambodsja.


Hei!

Sparky her. Jeg har vært ute på en lang, lang tur.  Jeg reiste med 3 fly og var på reise i over et døgn før jeg var framme. Helt til Kambodsja reiste jeg. Du har kanskje ikke hørt om Kambodsja før, men landet ligger i Asia, og grenser til Laos, Thailand og Vietnam. På kartet her er landet grønt. I Kambodsja bor det ca 5 millioner barn under 15 år. Mange er fattige, og de mange har heller ikke fått høre om Jesus. De fleste er buddhister (97,9%), bare 0,5% av de som bor i Kambodsja tror på Jesus.

Men vet dere noe? Har dere hørt at vi i barnekirka har et eget misjonsprosjekt?

-Ja, vet dere forresten hva misjon er? Misjon er å gjøre slik at barn og voksne får høre om Jesus. Nå har vi i Barnekirka fått vårt eget misjonsprosjekt, så gøy! Vi skal være med å hjelpe slik at andre barn får høre om Jesus!  Husker dere at jeg fortalte at jeg var i Kambodsja i sommer. Da var jeg jammen meg på en misjonsreise. Jeg fikk besøke en Awana-klubb i hovedstaden der, Phnom Penh.

Jeg fikk være med barna i denne klubben å høre om Jesus, men jeg forstod ikke så fryktelig mye for han som underviste snakka et helt annet språk enn meg. Khmer heter det. Jeg fikk være med å dele ut barnebibler på Khmer, fargestifter og bokmerker som vi i Barnekirka har laget. Etterpå lekte jeg med barna, akkurat slik vi gjør i barnekirka her på Fredheim også.

Det som er så gøy er at vi i barnekirka skal få være med å samle inn penger til slike klubber i Kambodsja. Når vi samler inn penger kan de starte og drive flere slike Awana-klubber, og flere barn der kan bli kjent med Jesus. Prosjektet vårt heter Awana Go, Kambodsja. Jeg håper dere vil hjelpe meg med det! 😊

På barnekirka har vi en sparegris som dere kan putte penger på. Dere kan også få mor eller far til å vipse litt penger til barna i Kambodsja. Kanskje dere kan gjøre noen små jobber hjemme og tjene litt penger som dere gir til prosjektet. Om høsten skal vi ha misjonsmarked og da skal pengene vi samler inn gå til Kambodsja. Det er mange ting vi kan gjøre for å samle inn penger. Noen synes det er gøy å lage basar hjemme for å samle inn penger. Andre liker å lage noe en tegning, et maleri som de kan selge til familien sin. Kanskje du liker å lage kiosk. Der kan du selge muffins, boller eller leker du ikke bruker lengre.  Det finnes mange gode ideer for å samle inn penger, kanskje har du en enda bedre selv! Bare husk at det er viktig at du sjekker med mor og far om det er greit før du setter i gang.


Lær mer om KambodsjaLær mer om Kambodsja (engelsk)Følg Awana Cambodia på Facebook (engelsk)