awanalogo500pxAwana er en global, ideel organisasjon som er hengitt til troen på at Jesus får størst påvirkning i samfunnet gjennom at barn lærer å kjenne, elske og tjene Ham.

Awana når barn for Kristus gjennom morsomme, skrift-rike erfaringer som leder dem til å kjenne, elske og tjene Ham.

Awana utvikler ledere og foreldre til å nå og disippelgjøre varn som igjen påvirker sin generasjon med evangeliet.

Vi tror Gud forandrer verden gjennom evangelisering og langvarig disippelgjørings tjeneste, gjennom blant annet arbeid som Awana.


Awana har opplegg fra 2-18 år som aktivt innvolverer foreldre og kirkeledere. Hver uke samles mer enn 2 millioner barn og ungdom og 330 000 frivillige til Awana samlinger i rundt 30 000 ulike kirker på verdensbasis.

Fredheim Arena inngikk høsten 2015 en avtale med Awana om å representere Awana i Norge, noe som gav oss tilgang til å bearbeide og oversette det vi måtte ønske av deres materiale til norsk. Vinteren 2015/2016 begynte vi oversettelsesarbeidet av bøker og ressurser knyttet til Cubbies, Sparks og T&T.

August 2016 startet vi opp første norskspråkelige Awana klubb parallelt med våre G1 gudstjenester…

Idag eksisterer Awana Norge som en egen organisasjon, i et samarbeid mellom Indremisjonsforbundet og Frikirken. Det er nå mange menigheter som har tatt verktøyet i bruk fra ulike kirkesamfunn.

Ved interesse for Awana, kontakt oss via kontaktskjemaet.


Cubbies® feirer det åndelige potensialet hos førskolebarn (3-5år) gjennom å hjelpe dem å utvikle forhold og respekt til Gud, Hans Sønn og Hans Ord.

Sparks® vekker nyskjerrigheten til barn i tidlig barneskolealder (6-9år) for å lære om menneskene og hendelsene i Bibelen, for gjennom det bygge et fundament av visdom for dypere kjennskap til Jesus Kristus.

T&T engasjerer 10-12 åringer gjennom å besvare deres spørsmål om Gud og Bibelen, og veilede dem gjennom det avgjørende steget i livet og troen, det å vokse i nåden i Kristus.