Korona-info

.

Lørdag, 14. mars

Dagens presiseringer fra Sandnes kommune gjør at vi nå avlyser bønnemøtene fremover, men ber dere samtidig om å fortsette å be, men i hjemmet. Vi ber også om at huskirker og cellegrupper tilknyttet menigheten tar pause, til annen beskjed blir gitt.

Alle arrangement i regi av Fredheim er nå avlyst til over påske.

.

.

Onsdag 11. mars

Ut ifra en helhetsvurdering med særlig vekt på solidaritetsprinsippet og den uoversiktlige situasjonen knyttet til koronaviruset per dags dato, avlyses alle offentlige åpne arrangementer i Fredheim Arenas regi til og med søndag 22. mars.

Huskirker, ledermøter og bønnemøter går foreløpig som planlagt begrunnet i størrelsen på disse samlingene.
I slutten av uke 12 vil vi komme med en videre plan, basert på de retningslinjene FHI og kommunen opererer med på gitt tidspunkt.
.
.
På vegne av pastorteamet
Andreas Bjørntvedt

SISTE TALER
KOMMENDE ARRANGEMENT


ALLE ARRANGEMENT