Korona-info

.

Siden 14 mars har alle arrangement med fysiske møtepunkter vært avlyst eller flyttet til nett i Fredheim Arena. På bakgrunn av oppmykning i retningslinjer (til maks 50 stk.) fra 7 mai, åpner vi nå opp for åpne bønnemøter og etterhvert samlingspunkt midtuke for ulike grupper. Huskirkene vil igjen også oppfordres til å møte fysisk.
Vi ser likevel for oss at gustjenester for barn/ungdom/voksne fortsatt vil skje på nett t.o.m. sommeren 2020.